⭕ නම :- මිහිදුකුලසුරිය පොරතොටගේ Praboda Lakshan‍⭕ කස්ටිය කියන නම් :- බඩා , බඩා මල්ලි,⭕ ගම :- ඉපදුනේ කාසල් එකේනේ., දැන් ඉන්නේ අතුරැගිරියේ… , කොරතොට කිව්වත් වැරදි නැ 😅⭕ රස්සාව :- ඒම එකක් නම් තාම නැ, එක එක අලුත් වැඩ නම් කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි..⭕ පොඩිකාලේ ට්‍රයි කරේ කවුරු වෙන්නද :- මම ආසයි මම මං …

අනිවා කියවලා දැනගන්න….Read More »